Якими способами можна передати інформацію

В даний час всебічного розвитку засобів комунікації, способи передачі інформації відіграють особливо важливу роль. Залежно від їх вибору визначається ефективність всієї системи організації.

Способи передачі інформаціїНа сучасному етапі все кошти і способи передачі інформації можна розділити на дві великі групи. Інформація може передаватися або вручну, або механічно. Останній спосіб здійснюється за допомогою автоматизованих систем і по різноманітних каналах зв'язку.


Ручний спосіб передачі інформації
Даний спосіб передачі інформації вже довгий час набуває широкого поширення. У цьому випадку інформація може передаватися або за допомогою кур'єрів, або за допомогою пошти. Переваги такого методу - це повна конфіденційність і достовірність всієї інформації, що передається таким способом інформації. Можна повністю контролювати її отримання. Наприклад, якщо використовується поштове відправлення, то інформацію можна контролюватися в пунктах реєстрації. Даний спосіб передбачає також низькі витрати, які не потребують будь-яких капітальних витрат від підприємства. Однак є й недоліки.До основних з них відносять невисоку швидкість і відсутність оперативності в отриманні відповідей від адресатів.


Механізований спосіб передачі інформації
Використання автоматизованих засобів управління може високо збільшити швидкість передачі інформації по різним каналам зв'язку. А це, в свою чергу, підвищує якість і оперативність прийняття різних управлінських рішень. При цьому збільшуються як капітальні, так і поточні витрати. Якщо грамотно організувати виробничий процес при такому способі передачі інформації, то в кінцевому підсумку істотно підвищитися економічна ефективність від діяльності всього підприємства.


При такому способі передачі інформації будуть необхідні наступні елементи. По-перше, джерело інформації. По-друге, споживач інформації. По-третє, приймально-передавальні пристрої, між якими будуть організовуватися канали зв'язку. Такими пристроями можуть бути комп'ютер, мобільний телефон, планшет з підключеним до них інтернетом, а також інші електронні прилади.

При будь-якому з перерахованих вище способів передачі інформації на будь-якому з ділянок безпосередню участь беруть люди. Вони можуть використовувати при цьому різні пристрої та електронні прилади.Для поліпшення якості переданої інформації, для того, щоб поліпшити її достовірність, весь час оновлюються методи і прийоми передачі інформації. Наприклад, при вдосконаленні автоматизованих способів в приймальні та передавальні пристрої вбудовуються спеціальні схеми, які зменшують перешкоди. Чим менше є перешкод, тим якісніше передається інформація.


Якість передачі інформації оцінюється за допомогою таких показників, як достовірність, надійність і пропускну здатність.